Visi Misi

Visi
MENGASIHI ALLAH, MENGASIHI SESAMA, MELAYANI DUNIA

Misi
Mewujudkan hidup Kristiani yang berpusatkan Kristus dan menunaikan Amanat Agung-Nya

IBADAH : Membangun ibadah yang penuh antusias dan mengalami hadirat Allah.
KEROHANIAN : Membina jemaat menuju kedewasaan dalam Kristus dan setia dalam pelayanan.
PERSEKUTUAN : Menjalin persekutuan yang penuh kasih sebagai keluarga Allah
KEPEMIMPINAN : Menciptakan kepemimpinan yang melayani dan memberdayakan.
PENGINJILAN : Membentuk jemaat yang bersemangat untuk menjangkau jiwa-jiwa baru.

Pernyataan Tekad Gereja Stadion Semarang:

Berlandaskan iman kepada Tuhan Yesus dan firmanNya,
kita berjuang untuk mewujudkan hidup Kristiani yang
berpusatkan pada Kristus dan memuliakan Bapa di sorga,
serta untuk menunaikan Amanat AgungNya,
dengan bersandar kepada pertolongan Roh Kudus.

Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur, dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu.

Kolose 3:16

30 Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu.
31 Dan hukum yang kedua ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama dari pada kedua hukum ini.

Markus 12:30-31